Zhejiang

Javascript Alias: zhejiang

Map Name: Zhejiang Dimensions (Width x Height): 353x374

List of Entities

Original Id Id Short label Label
1 1 HZ Hangzhou
3 3 HH Huzhou
4 4 JI Jiaxing
5 5 JH Jinhua
6 6 LI Lishui
2 2 NB Ningbo
7 7 QH Quzhou
8 8 SX Shaoxing
9 9 TH Taizhou
10 10 WH Wenzhou
11 11 ZH Zhoushan