Hainan

Javascript Alias: hainan

Map Name: Hainan Dimensions (Width x Height): 632x548

List of Entities

Original Id Id Short label Label
14 14 BA Baisha(Li)
17 17 BO Baoting(Li & Miao)
13 13 CG Changjiang (Li)
10 10 CH Chengmai
8 8 DA Danzhou
11 11 DI Ding'an
7 7 DO Dongfang
1 1 HA Haikou
18 18 LE Ledong(Li)
9 9 LI Lingao
16 16 LN Lingshui(Li)
4 4 QN Qionghai
15 15 QI Qiongzhong(Li & Miao)
2 2 SA Sanya
12 12 TU Tunchang
5 5 WA Wanning
3 3 WE Wenchang
6 6 WU Wuzhishan