Ukraine

Javascript Alias: ukraine

Map Name: Ukraine Dimensions (Width x Height): 550x380

List of Entities

Original Id Id Short label Label
01 01 CK Cherkasy
02 02 CH Chernihiv
03 03 CV Chernivtsi
11 11 KR Crimea
04 04 DP Dnipropetrovsk
05 05 DT Donetsk
06 06 IF Ivano-Frankivsk
07 07 KK Kharkiv
08 08 KS Kherson
09 09 KM Khmelnytskyi
13 13 KV Kiev Oblast
10 10 KH Kirovohrad
14 14 LH Luhansk
15 15 LV Lviv
16 16 MY Mykolaiv
17 17 OD Odessa
18 18 PL Poltava
19 19 RV Rivne
21 21 SM Sumy
22 22 TP Ternopil
23 23 VI Vinnytsia
24 24 VO Volyn
25 25 ZK Zakarpattia
26 26 ZP Zaporizhia
27 27 ZT Zhytomyr