Equatorialguinea

Javascript Alias: equatorialguinea

Map Name: Equatorialguinea Dimensions (Width x Height): 320x200

List of Entities

Original Id Id Short label Label
GQ.AN gq.an AN Annobon
GQ.BN gq.bn BN Bioko Norte
GQ.BS gq.bs BS Bioko Sur
GQ.CS gq.cs CS Centro Sur
GQ.KN gq.kn KN Kie Ntem
GQ.LI gq.li LI Litoral
GQ.WN gq.wn WN Wele Nzas