Beijing

Javascript Alias: beijing

Map Name: Beijing Dimensions (Width x Height): 515x515

List of Entities

Original Id Id Short label Label
11 11 CP Changping
3 3 CY Chaoyang
12 12 DA Daxing
1 1 DC Dongcheng
8 8 FS Fangshan
5 5 FT Fengtai
4 4 HD Haidian
14 14 HR Huairou
7 7 MT Mentougou
15 15 MI Miyun
13 13 PG Pinggu
6 6 SJ Shijingshan
10 10 SY Shunyi
9 9 TZ Tongzhou
2 2 XC Xicheng
16 16 YA Yanqing