Northkorea

Javascript Alias: northkorea

Map Name: Northkorea Dimensions (Width x Height): 527x565

List of Entities

Original Id Id Short label Label
01 01 CHA Chagang-do
17 17 HAB Hamgy�?ng-bukto
03 03 HAN Hamgy�?ng-namdo
07 07 HWB Hwanghae-bukto
06 06 HWN Hwanghae-namdo
08 08 KAE Kaes�?ng
09 09 KAN Kangw�?n-do
14 14 NAM Nampo
11 11 PYB P'y�?ngan-bukto
15 15 PYN P'y�?ngan-namdo
12 12 PYO P'y�?ngyang
18 18 NAJ Ras�?n
13 13 YAN Yanggang-do