Guizhou

Javascript Alias: guizhou

Map Name: Guizhou Dimensions (Width x Height): 590x510

List of Entities

Original Id Id Short label Label
5 5 AN Anshun
1 1 BI Bijie
6 6 GU Guiyang
4 4 LI Liupanshui
9 9 QD Qiandongnan (Miao & Dong)
8 8 QA Qiannan (Buyei & Miao)
7 7 QI Qianxinan (Buyei & Miao)
3 3 TO Tongren
2 2 ZU Zunyi