Incheon

Javascript Alias: incheon

Map Name: Incheon Dimensions (Width x Height): 936x849

List of Entities

Original Id Id Short label Label
01 01 BE Bupyeong-gu
02 02 DG Dong-gu
09 09 GG Ganghwa-gun
03 03 GY Gyeyang-gu
04 04 JU Jung-gu
05 05 NM Nam-gu
06 06 ND Namdong-gu
10 10 OJ Ongjin-gun
07 07 SO Seo-gu
08 08 YE Yeonsu-gu