Afghanistan

Javascript Alias: afghanistan

Map Name: Afghanistan Dimensions (Width x Height): 610x470

List of Entities

Original Id Id Short label Label
01 01 BDS Badakhshan
02 02 BDG Badghis
03 03 BGL Baghlan
30 30 BAL Balkh
05 05 BAM Bamyan
41 41 DAY Daykundi
06 06 FRA Farah
07 07 FYB Faryab
08 08 GHA Ghazni
09 09 GHO Ghowr
10 10 HEL Helmand
11 11 HER Herat
31 31 JOW Jowzjan
13 13 KAB Kabul
23 23 KAN Kandahar
14 14 KAP Kapisa
37 37 KHO Khost
34 34 KNR Konar
24 24 KDZ Kondoz
35 35 LAG Laghman
17 17 LOW Lowgar
18 18 NAN Nangarhar
19 19 NIM Nimruz
38 38 NUR Nurestan
39 39 ORU Oruzgan
36 36 PIA Paktia
29 29 PKA Paktika
42 42 PAN Panjshir
40 40 PAR Parvan
32 32 SAM Samangan
33 33 SAR Sar-e Pol
26 26 TAK Takhar
27 27 WAR Wardak
28 28 ZAB Zabol